Productes
ecològics,
autèntics,
de qualitat

Productes
ecològics,
autèntics,
de qualitat

COMPROMÍS
AMB LA QUALITAT

BENESTAR
ANIMAL

VOCACIÓ
INTERNACIONAL

COMPROMÍS
AMB LA QUALITAT

BENESTAR
ANIMAL

VOCACIÓ
INTERNACIONAL

ECOLÓGICA MARTÍ

Productes d’origen animal, ecològics i de qualitat que neixen en indrets privilegiats on regna la tranquil·litat i el paisatge ofereix un entorn i unes vistes excepcionals.

Del nostre compromís amb la qualitat i la innovació constant neix una gamma de productes d’alt valor.

Disposem dels certificats de producció que acrediten la qualitat i la traçabilitat dels ous de gallines que viuen i pasturen lliurement a les nostres granges, i s’aixopluguen en uns habitacles especialment dissenyats per al seu benestar.

EXPORTACIÓ

Qualitat amb vocació internacional

A Ecológica Martí reunim totes les característiques i normatives vigents per exportar els nostres productes a diferents parts del món.

EXPORTACIÓ

Qualitat amb vocació internacional

A Ecológica Martí reunim totes les característiques i normatives vigents per exportar els nostres productes a diferents parts del món.

PRODUCTES

100% ecològics

Per certificar la procedència ecològica dels nostres productes, Ecológica Martí utilitza segells d’acreditació ecològica. D’aquesta manera, garantim que no s’han utilitzat productes químics, pesticides, antibiòtics i altres substàncies no autoritzades en la producció ecològica al mateix temps que treballem de forma sostenible respectant el medi ambient.

Gallines en llibertat

Uns ous procedents de gallines que viuen en llibertat en un entorn privilegiat i s’alimenten a base de pinso de procedència ecològica i de les pastures del seu entorn.

Després de la posta, els ous passen directament a la sala d’envasat per a la seva posterior manipulació i expedició.

OUS ECOLÒGICS – OUS CAMPERS – BROU ECOLÒGIC

QUALITAT

Benestar animal

Les gallines viuen i pasturen en llibertat i s’aixopluguen en uns habitacles especialment dissenyats i homologats per al seu benestar.

L’equip d’Ecológica Martí vetlla pel benestar animal i la consecució d’un producte de qualitat a tots els nivells: tècnic, veterinari, higiènic i nutricional.

Normativa

Ecológica Martí segueix els criteris de qualitat exigits per la normativa europea.

Tot el procés està regulat mitjançant la legislació vigent, que controla la producció i la traçabilitat alimentària a nivell europeu; abastant la producció, la transformació i la comercialització dels productes.

Traçabilitat

Des d’Ecológica Martí assegurem que tot el que passa al llarg de la cadena alimentària compleix les mesures de traçabilitat i seguretat que estableix la llei.

Comptem amb el certificat IFS.

Traçabilitat

Des d’Ecológica Martí assegurem que tot el que passa al llarg de la cadena alimentària compleix les mesures de traçabilitat i seguretat que estableix la llei.

Comptem amb el certificat IFS.

CONTACTE

Li respondrem qualsevol dubte de forma ràpida i transparent.

Ecológica Martí
Can Martí, S/N
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
(Barcelona)

Email: info@biocanmarti.es
export@biocanmarti.es


    La comunicació enviada serà objecte de tractament per part de l’Responsable ECOLOGICA MARTI SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a CAN MARTI S / N 08187, Santa Eulàlia de Ronçana o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@biocanmarti.es.